TERMENE ȘI CONDIȚII

Informare

Site-ul www.axiotime-translations.ro este proprietatea societății SC AXIOTIME TRANSLATIONS SRL, societate cu sediul social în Constanța, telefon 0754.079.300, înregistrată la Registrul Comerțului al Municipiului Constanța sub nr. J13/2906/16.12.2016, având codul de identificare fiscală nr. 36847392, ce poate fi contactată pe adresa de e-mail: info [@] axiotime-translations.ro. Prin utilizarea site-ului www.axiotime-translations.ro și/sau al oricărui alt serviciu oferit de SC AXIOTIME TRANSLATIONS SRL se consideră că ați citit, înțeles și acceptat integral termenele și condițiile de utilizare precum și politica de confidențialitate. Site-ul www.axiotime-translations.ro este extensia în mediul online a SC AXIOTIME TRANSLATIONS SRL și este un site de informare și prezentare a serviciilor companiei, fiind supus legislației din România. Site-ul www.axiotime-translations.ro asigură servicii și informare în mod gratuit tuturor utilizatorilor acestuia.

Limitarea responsabilității

SC AXIOTIME TRANSLATIONS SRL nu garantează acuratețea informațiilor din acest website și nu își asumă nici o răspundere pentru nici o eroare sau omisiune cuprinsă în conținutul acestui site. SC AXIOTIME TRANSLATIONS SRL și furnizorii/partenerii săi nu pot fi trași la răspundere pentru nici un fel de daune, indiferent de natura acestora, ca rezultat al/în timpul utilizării site-ului și a serviciilor oferite prin intermediul acestuia, sau ca urmare a imposibilității utilizării acestora. Deși face toate eforturile în acest sens, SC AXIOTIME TRANSLATIONS SRL nu garantează că funcționarea site-ului și a serverelor va fi neîntreruptă și lipsită de erori sau că informațiile furnizate prin intermediul site-ului sunt corecte și la zi.

Utilizarea site-ului

În timpul utilizării site-ului și a serviciilor sale, dvs., în calitate de utilizator, va angajați să respectați legile în vigoare și să nu desfășurați activități de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun în pericol buna funcționare a site-ului, a serverului, securitatea informațiilor etc.; vă angajați să nu modificați, copiați, distribuiți, transmiteți, afișați, publicați, reproduceți, creați produse derivate sau să vindeți orice fel de informații sau servicii obținute prin intermediul site-ului www.axiotime-translations.ro.

Modificări

SC AXIOTIME TRANSLATIONS SRL își rezervă dreptul de a modifica oricând termenele și condițiile de față, fără vreo notificare prealabilă. Modificările vor fi afișate pe această pagină și vor avea efect imediat. Utilizarea site-ului după efectuarea oricăror modificări reprezintă acceptarea implicită a acestora de către dvs. Pentru reclamații și sesizări privind copierea ilegală a informațiilor din acest site, ne puteți contacta la telefon 0754.079.300 sau email info [@] axiotime-translations.ro.

Politica de protecție a confidențialității

Depunem toate eforturile pentru a respecta confidențialitatea datelor

Atunci când colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, ne asigurăm că respectăm prevederile Directivei 95/46/CE, cunoscută și ca „RGPD”. Conform RGPD, datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană identificată sau o persoană care poate fi identificată, prin intermediul unui număr de identificare sau al uneia ori mai multor caracteristici referitoare la trăsături fizice, psihologice, economice și culturale sau identitate socială.

Politica de protecție a confidențialității se aplică datelor cu caracter personal ale clienților Axiotime Translations Srl (sau „Axiotime Translations”), ale partenerilor, ale furnizorilor sau ale altor persoane care ne pot contacta, precum și ale solicitanților de locuri de muncă și se aplică datelor colectate prin mijloace offline, prin e-mail sau pe site-ul web.

Clienți

Colectarea și prelucrarea datelor se realizează în scopul furnizării serviciilor și comunicării

Axiotime Translations utilizează datele dvs. cu caracter personal relevante pentru a pregăti și a furniza serviciile solicitate, cum ar fi pentru trimiterea ofertelor personalizate de preț și termen de predare și prelucrarea anumitor documente în scopuri de traducere, legalizare notarială, supralegalizare sau apostilare. De asemenea, documentele pot conține date cu caracter personal despre alte persoane. În cazul în care, între părți există un contract încheiat, prelucrarea datelor se va baza pe prevederile contractuale existente.

Axiotime Translations utilizează informațiile dvs. de contact pentru a vă ține la curent în legătură cu solicitările dvs. și orice alte aspecte relevante legate de afaceri. De asemenea, în cazul în care, între părți există un contract încheiat, prelucrarea datelor se va baza pe prevederile contractuale existente.

Posibilele categorii de date colectate și prelucrate în contextul relației noastre sunt numele dvs., adresa de e-mail, numărul de telefon, de fax, adresa, precum și alte date pe care ni le furnizați direct.

Furnizori/liber-profesioniști

Prelucrarea datelor în scopul furnizării serviciilor și comunicării / menținerii relațiilor contractuale

Axiotime Translations utilizează datele dvs. cu caracter personal relevante pentru a pregăti orice tip de documentație pe care se bazează colaborarea și pentru a menține relația contractuală cu dvs. De exemplu, putem folosi datele cu caracter personal pentru gestionarea proiectelor sau participarea la licitații. În acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a furniza servicii aferente domeniului nostru de activitate.

Axiotime Translations utilizează informațiile dvs. de contact pentru a vă comunica în legătură cu posibilele schimbări ale fluxului de lucru, tipuri noi de servicii și orice alte aspecte relevante aferente domeniului de activitate. În cazul în care, între părți există un contract încheiat, prelucrarea datelor se va baza pe prevederile contractuale existente.

Posibilele categorii de date colectate și prelucrate în contextul relației noastre sunt numele dvs., adresa de e-mail, numărul de telefon, de fax, adresa, datele cu caracter personal incluse în CV-uri, educația și formarea, calificările profesionale, precum și alte date cu caracter personal pe care ni le furnizați direct.

Posturi disponibile

Axiotime Translations utilizează datele cu caracter personal conținute în CV-uri pentru a evalua calificarea pentru posturile disponibile. Prelucrarea se bazează pe interesul legitim de a furniza servicii aferente domeniului nostru de activitate.

Posibilele categorii de date colectate și prelucrare în contextul relației noastre sunt numele dvs., adresa de e-mail, numărul de telefon, datele cu caracter personal incluse în CV-uri, educația și formarea, calificările profesionale, precum și alte date cu caracter personal pe care ni le furnizați direct.

Divulgarea datelor cu caracter personal

De regulă, Axiotime Translations nu divulgă datele dvs. cu caracter personal către terți. Cu toate acestea, putem fi obligați din punct de vedere legal să divulgăm date cu caracter personal relevante instanțelor judecătorești și comisiilor de arbitraj sau autorităților. Acest lucru este în interesul dvs. și este necesar.

Prelucrarea

Datele cu caracter personal sunt păstrate cât timp este necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate.

Drepturile dvs.

În calitate de persoane vizate, RGPD prevede o serie de drepturi pentru dumneavoastră. Cele mai importante sunt prezentate mai jos:

Pentru orice întrebări sau dacă doriți să exercitați unul din drepturile menționate mai sus, vă rugăm să contactați info [@] axiotime-translations.ro

Vă mulțumim!

ÎNAPOI